Organik Gıdalar Gerçekten En İyisi mi?

"En iyisi organik" iddiasını ispatlayan bir veri yok

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'deki Society of Chemical Industry'nin (SCI – Kimya Endüstrisi Derneği) Journal of the Science of Food and Agriculture'da (Gıda ve Tarım Blimleri Dergisi) yayınlanan bir araştırma, organik gıdaların böcek ilacı ve kimyasal takviyesi ile üretilen gıdalara göre daha sağlıklı olduğu iddiasını destekleyen hiçbir kanıt bulunmadığını gösteriyor.

Asit – Baz Tanımları ve Karşılaştırmaları

Bilindiği gibi yüzyıllardır asit-baz kavramları için çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Kimi bilim adamları H+ iyonunun alınıp verilmesiyle kimi ise elektron çiftlerini dikkate alarak bu tanımlamaları yapmıştır. İşte aşağıdaki tabloda tanımların karşılaştırmalı olarak gösterilişini inceleyebilirsiniz.