Maddelerin Sınıflandırılması

FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!

Kütlesi olan ve uzayda yer kaplayan her şey madde’dir ve kimya madde ve maddenin değişimlerini inceleyen bir bilimdalıdır. Tüm maddeler, en azından ilke olarak üç halde bulunabilirler: katı, sıvı ve gaz. Katılar belirli ve kesin şekilleri olan yapılardır. Sıvılar katılardan daha az rijit yapılı olup akışkandır bir ve bulundukları kapların şekillerini alabilirler. Sıvılar gibi gazlar da akışkandır, ama farklı olarak sınırsız genleşebilme özelliğine sahiptirler.

FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!

Bir maddenin üç hali, bileşimleri değişmeksizin bir fiziksel halden diğerine dönüşebilir. Bir katı (örneğin buz) ısıtılarak sıvı (su) oluşturmak üzere erir (Bu dönüşümün olduğu sıcaklık erime noktası olarak adlandırılır). Daha fazla ısıtılması ile sıvı gaz haline dönüşür. (Bu dönüşüm sıvının kaynama noktasında gerçekleşir). Diğer taraftan, gazın soğutulması ile yoğunlaşarak sıvı faza dönüşmesi gerçekleşir. Sıvının soğutulması sürdürülürse donarak katı oluşur. Suyun sıvı halde, katı haline göre daha sıkı bir molekül istiflenmesine sahip olması, sıvıların genel özelliklerine uymaz ve suya özgüdür.

FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir