Açık Havadaki Saf Suyun pH Değeri Neden 7 Değildir?

Saf suyun içinde çok düşük derişime (10-7 mol/litre)sahip hidroksit ve hidronyum iyonları bulunur.iğer birçok sıvı gibi su da iyonlaşma dengesine sahiptir.

2 H2O(s)   H3O+(aq) + OH-(aq)

Saf su 10-7 M hidronyum (H3O+) ve 10-7 M hidroksit (OH-) içerir. Oda sıcaklığında, her on milyon su molekülünde bir su molekülü iyonlarına ayrışmış ve başka su moleküllerine tutunmuş olarak bulunur.

Saf su ayrıca atmosferdeki karbondioksit ile aşağıdaki gibi tepkime verir.
H2O(s) + CO2(g)   H2CO3(aq)
H2CO3(aq) + H2O(s)   H3O+(aq) + HCO3-(aq)
HCO3-(aq) + H2O(s)   H3O+(aq) + CO3–(aq)

Böylece açık havada bulunan saf suyun pH’I 5,8 civarına düşer.

Soda Elektrik Akımını İletir mi?

Bir çözeltinin elektriği iletmesi için, içerisinde çözünmüş iyonları bulundurması gerekir. Bu iyonlar (elektrolitler), elektrik akımının, çözeltideki iletimini sağlarlar. Çözelti içerisinde iyon derişimi ne kadar fazla ise o kadar iyi elektrolittir, derişim ne kadar az ise o kadar kötü elektrolittir.
Soda (içerdiği mineraller dışında) içinde çözünmüş CO2 bulunan çözeltidir. Karbondioksit suda çözündüğünde, karbonik asit (H2CO3), bikarbonat iyonu (HCO3-) ve karbonat (CO32) iyonlarından dolayı zayıf asit karakterli çözelti oluşur. Bu iyonların ve diğer iyonların sayesinde, soda elektiriği iletir.