Saflaştırma ve Ayrıştırma Yöntemleri

01. Buharlaştırma

02. Çöktürme

03. Kristallendirme

04. Süzme

04.01. Huni İle Basit Süzme

04.02. Vakum Altında Süzme

05. Damıtma

5.01. Adi Damıtma

06. Ekstraksiyon

07. Süblimleşme

08. Fiziksel Yollarla Ayırma

08.01. Katı & Katı Karışımlarının Ayrılması

a) Mıknatısla Ayırma.

b) Özgül Kütle Farkı ile

c) Çözünürlük Farkı ile

d) Ayrımsal Kristalleştirme ile

e) Erime Noktası Farkı ile

08.02. Sıvı & Sıvı Karışımlarının Ayrılması:

a) Özkütle Farkı ile

b) Ayrımsal Damıtma İle

08.03. Sıvı & Katı Karışımlarının Ayrılması:

a) Sıvı Katıyı Çözmüyorsa

b) Sıvı Katıyı Çözüyorsa

08.04. Gaz & Gaz Karışımlarının Ayrılması: