Yoğunluk

Yoğunluk bir cismin birim hacminin kütlesidir ve cismin kütlesi hacmine bölünerek bulunur:

yoğunluk = kütle / hacim

ya da

d = m / V

Burada d, m ve V sırasıyla yoğunluk, kütle ve hacmi göstermektedir. Görüldüğü gibi yoğunluk bir şiddet özelliği olup, mevcut maddenin kütle miktarına bağlı değildir. V arttığı zaman m de arttığından söz konusu madde için bu iki büyüklüğün oranı sabit kalır.

Yoğunluğun SI den türetilen birimi, metreküp hacim başına düşen kütledir (kg/ m3). Bu birim kimyasal uygulamalar için son derece büyüktür. Bu nedenle, santimetreküp başına gram (g/cm3) ve bunun eşdeğeri olan mililitre başına gram (g/mL) birimleri, sıvı ve katı yoğunluklarım belirtmek üzere yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hacim

Hacim uzunluğum küpü olduğundan SI birim sisteminden türetmedir ve birimi metreküptür (m3). Ancak, kimyacılar daha çok santimetreküp (cm3), desimetreküp (dm3) gibi küçük hacimlerle çalışırlar:

1 cm3 = (1 X 10-2 m)3 = 1 X 10-6 m3

1 dm3 = (1 X 10-1 m)3 = 1 X 10-3 m3

SI birim sisteminde olmayan, ancak yaygın olarak kullanılan bir başka hacim birimi ise litredir (L). Bir litre, bir desimetreküp hacime eşittir. Kimyacılar genellikle sıvıların hacmini belirtmek için L ve mL kullanırlar. Bir litre, 1000 mililitre (mL) ya da 1000 santimetreküpe eşittir:

1 L = 1000 mL = 1000 cm3 = 1 dm3

Bir mililitre bir santimetreküpe eşittir:

1 mL = 1 cm3

 

Saf Maddeler ve Karışımlar

Bir saf madde, belirli ya da sabit bir bileşimi olan ve kendine özgü özellikleri ile ayırt edilebilen maddedir. Örneğin su, gümüş, etanol, sofra tuzu (soydum klorür) ve karbon dioksit birer saf maddedir. Saf maddeler bileşim olarak birbirlerinden farklıdır ve görünüşleri, kokuları, tatları ve diğer özellikleri ile birbirlerinden ayırt edilirler. Halen 20 milyondan fazla saf madde bilinmektedir ve liste hızla büyümektedir.

Bir karışım, iki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesi ile oluşur ve her bir saf madde kendi özelliğine sahiptir. Hava, alkolsüz içecekler, süt ve çimento bazı örneklerdir. Karışımların sabit bir bileşimi yoktur. Örneğin, farklı kentlerden alınacak hava örneklerinde bile, hava örneği alınan yerin yüksekliği, kirlilik v.b. nedenlerden kaynaklanan bileşim farklılıklarının olması olasıdır.

Karışımlar homojen ya da heterojen olabilirler. Bir kaşık şeker suda çözüldüğünde, yeterince karıştırılırsa, karışımın bileşimi çözeltinin her tarafında aynıdır. Bu bir homojen karışımdır. Diğer taraftan kum ile demir tozlarının oluşturduğu karışımda, kum taneleri ile demir tozları görünebilir halde ayrı kalırlar. Bu tür karışımlarda bileşim her tarafta aynı değildir ve heterojen karışımlar olarak adlandırılırlar. Yağın su içine eklenmesi halinde de, sıvının her tarafı sabit bileşimde olmadığından, heterojen bir karışım elde edilir.

Homojen ya da heterojen bir karşım kolayca oluşturulabilir ve bileşenlerin özelliklerinde bir değişiklik olmaksızın, fiziksel yöntemlerle saf bileşenlerine tekrar ayrılabilir. Örneğin, şekerin sulu çözeltisi ısıtılıp suyu buharlaştırılarak şeker geri kazanılabilir. Daha soma su buharı da yoğunlaştırılarak karışımın su bileşeni geri kazanılır. Demir- kum karışımında, kum mıknatıstan etkilenmediğinden, demiri kumdan ayırmak üzere mıknatıs kullanılabilir. Ayırma işleminden sonra, karışımın bileşenleri başlangıçtaki ile aynı bileşim ve özelliklere sahip olacaklardır.

 

Maddelerin Sınıflandırılması

Kütlesi olan ve uzayda yer kaplayan her şey madde’dir ve kimya madde ve maddenin değişimlerini inceleyen bir bilimdalıdır. Tüm maddeler, en azından ilke olarak üç halde bulunabilirler: katı, sıvı ve gaz. Katılar belirli ve kesin şekilleri olan yapılardır. Sıvılar katılardan daha az rijit yapılı olup akışkandır bir ve bulundukları kapların şekillerini alabilirler. Sıvılar gibi gazlar da akışkandır, ama farklı olarak sınırsız genleşebilme özelliğine sahiptirler.

Bir maddenin üç hali, bileşimleri değişmeksizin bir fiziksel halden diğerine dönüşebilir. Bir katı (örneğin buz) ısıtılarak sıvı (su) oluşturmak üzere erir (Bu dönüşümün olduğu sıcaklık erime noktası olarak adlandırılır). Daha fazla ısıtılması ile sıvı gaz haline dönüşür. (Bu dönüşüm sıvının kaynama noktasında gerçekleşir). Diğer taraftan, gazın soğutulması ile yoğunlaşarak sıvı faza dönüşmesi gerçekleşir. Sıvının soğutulması sürdürülürse donarak katı oluşur. Suyun sıvı halde, katı haline göre daha sıkı bir molekül istiflenmesine sahip olması, sıvıların genel özelliklerine uymaz ve suya özgüdür.

Chem Office Ultra Kimya Programı

Cambridgesoft tarafından özellikle Kimya ve Biyoloji akademisyen ve öğrencilere hitaben yapılmış bu harika yazılımlar birçok kez işimize yaramıştır. Programlar MS Office ile entegreli olarak çalışıyor.

ChemOffice Ultra Programını İndirme Linkleri:

http://www.fileserve.com/file/9h8mRCh

http://netload.in/dateiNqH3e4nGUL/ChemOffice_2008.rar.htm

http://filehook.com/iirzoiyhwy35/ChemOffice_2008.rar.html

http://hotfile.com/dl/121286690/28d9187/ChemOffice_2008.rar.html

http://www.filesonic.com/file/1255559464/ChemOffice_2008.rar