Elementler ve Bileşikler

Saf bir madde element ya da bileşik olabilir. Saf madde kimyasal yöntemlerle daha basit bileşenlerine aynlamıyorsa bu madde bir element’tir. Halen 115 elementin tanımlanması gerçekleştirilmiştir.

Çok Bilinen Bazı Elementler ve Simgeleri

Adı Simgesi Adı Simgesi Adı Simgesi
Aluminyum Al Flor F Oksijen 0
Arsenik As Altın Au Fosfor P
Baryum Ba Hidrojen H Platin Pt
Brom Br İyot I Potasyum K
Kalsiyum Ca Demir Fe Silisyum Si
Karbon C Kurşun Pb Gümüş Ag
Klor Cl Magnezyum Mg Sodyum Na
Krom Cr Cıva Hg Kükürt S
Kobalt Co Nikel Ni Kalay Sn
Bakır Cu Azot N Çinko Zn

 

Kimyacılar elementleri simgelerle göstermek için alfabedeki harfleri kullanırlar. Elementi gösteren simgenin ilk harfi daima büyük yazılır, ikincisi ise büyük yazılmaz. Örneğin Co, kobaltın simgesini gösterirken, CO, karbon monoksiti göstermektedir ve bu bileşik karbon ile oksijen elementlerinden oluşur. Çizelge 1.1 de çok bilinen bazı elementler gösterilmiştir. Bazı elementlerin simgeleri Latince isimlerinden türetilmiştir. Örneğin Au, aurum (altın) dan, Fe, ferrum (demir) den ve Na, natrium (sodyum) dan türetilmiş olup, bazıları da İngilizce isimlerinin kısaltılmış şekilleridir.

Elementlerin çoğu başka elementlerle etkileşerek bileşikleri oluştururlar. Bir Bileşik, iki ya da daha çok elementin kimyasal olarak etkileşme siyle sabit oranlarda birleşip tamamen farklı özellikte ürün oluşmasıyla meydana gelir. Örneğin, hidrojen gazı oksijen gazı ile yanarak suyu oluşturur ve suyun özellikleri çıkış maddeleri olan oksijen ve hidrojenden tamamen farklıdır. Su iki kısım hidrojen ile bir kısım oksijenin birleşmesinden oluşur. Suyun bileşimi Türkiye’deki bir musluktan, Çin’deki Yangtze Irmağından ya da Mars’taki bir buz kapsülünden alınmasına bağlı değildir. Bileşikler, karışımlardan farklı olarak, sadece kimyasal yolla kendisini oluşturan saf bileşenlerine ayrılabilirler.