7A Grubu Elementleri

Flor


Sembol: F

Atom numarası: 9

Atom ağırlığı: 18.9984032 g/mol

Oda koşullarında (25°C 298 K): Açık sarı renkli gaz

A metal

p-blok elementi

1529 yılında Georigius Agricola kalsiyum florür bileşiğini tanımlamıştır. İlk defa 1886 yılında Henri Moissan tarafından izole edilmiştir.

En önemli minerali fluorit veya florspati denilen CaF2 dir. Flor’un saf olarak eldesi (1:2) oranında sıcak erimiş KF, HF bileşiklerinin elektrolizi ile gerçekleşir.

Flor en reaktif element olup O2 ve asal gazlar hariç tüm elementlerle hemen reaksiyona girer. Fazla reaktif olmasının nedeni F-F bağının kolay kopması yani disosiyasyon enerjisinin az olmasıdır. Sadece (-1) oksidasyon sayısına sahiptir yani tek bağ yapabilir. Fakat ortaklanmamış elektronları sayesinde metallerle –F_ şeklinde köprülü bileşikler yapabilir.

 

Klor


Sembol: Cl

Atom numarası: 17

Atom ağırlığı: 35.453 g/mol

Oda koşullarında (25°C 298 K): Sarı- yeşil renkli gaz

Halojen serisi elementi

A-metalp-blok elementi

Klor ilk olarak 1774 yılında Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedildi. 1810 yılında ise bugünkü ismi Humphry Davy tarafından verildi.

Klor, deniz suyunda NaCl formunda bulunur. NaCl elektrolizi ile saf klor elde edilebir.
Diğer bir elde ediliş yöntemi ise pirolurit denilen MnO2 ve HCl asitten sıcakta elde edilir.

 

Brom


Sembol: Br

Atom numarası: 35

Atom ağırlığı: 79.904g/mol

Oda koşullarında (25°C 298 K): Kırmızı renkli sıvı

Ametal

p-blok elementi

Brom ilk kez Antoine Balard tarafından 1826 yılında keşfedildi.

Brom dağada Na, K, be Mg bromürler halinde bulunda bulunur. Denzi suyunda az miktarda bulunan bromürlere deniz bitkilerinde, bazı maden yataklarında rastlanır.

Brom deniz sularında elde edilen bromürlerin Cl2 ile reaksiyonundan elde edilir.

Diğer bir elde edilişi ise, katı sodyum bromürün sülfürik asit ile reaksiyonu sonucunda elde edilen gaz formdaki HBr’in yine sülfürik asit ile yükseltgenmesi ile gerçekleşir.

 

İyot


Sembol: I

Atom numarası: 53

Atom ağırlığı: 126.90447 g/mol

Oda koşullarında (25°C 298 K): Parlak menekşe-siyah renkli katı

Ametal

p-blok elementi

İyot ilk kez Barnard Courtois tarafından 1811 yılında keşfedildi.

Brom dağada Na, K, be Mg bromürler halinde bulunda bulunur. Denzi suyunda az miktarda bulunan bromürlere deniz bitkilerinde, bazı maden yataklarında rastlanır.

İyodürün klor gazı ile yükseltgenmesi ile elde edilir.

Diğer bir elde edilişi ise, katı sodyum iyodürün sülfürik asit ile reaksiyonu sonucunda elde edilen gaz formdaki HI’in yine sülfürik asit ile yükseltgenmesi ile gerçekleşir.

 

Astatin


Sembol: At

Atom numarası: 85

Atom ağırlığı: 210 g/mol

Oda koşullarında (25°C 298 K): Metalik katı

Halojen serisi elementi

Yarı iletken

p-blok elementi

Astatin ilk olarak 1940 yılında Dale Corson, K. R. MacKenzie, ve Emilio Segre tarafından sentezlenmiştir.
Astatin radyoaktif bir elementtir. Fakat nükleer reaktör içerisinde elde edilmesi mümkün değildir. Bizmutun izotopunun α-parçacıklı (helyum çekirdek, 42He) bombardımanı sonucunda kısa ömürlü astatin ve nötronları elde edilir.